Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2013

10:34
Nie rozpamiętuj, bo się wykończysz.
— Pamiętniki Wampirów
Reposted fromte-quiero te-quiero viaSurvivedGirl SurvivedGirl
10:34
- Samotność szybko się nudzi.
- Zdziwiłbyś się, jak wielu ją lubi.
— Muminki
Reposted frommyname myname viaso-so so-so
10:31
Są słowa jak drzazgi, które wchodzą głęboko pod skórę. Tkwią w niej, dopóki się ich nie wyciągnie. Bolą za każdym, nawet najmniejszym dotknięciem. Są też słowa sztylety. Jedno pociągnięcie i człowiek ma rozprute serce. Są słowa, które zostają w nas na zawsze i takie, 0 których zapominamy po kilku minutach.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viain-flagranti in-flagranti
10:30
Co ludzie myślą - to nieistotne.  
— Kochaj mnie!
Reposted fromhardbitch hardbitch viasidestory sidestory
10:27
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul vialeksandra leksandra

November 23 2013

21:26
0113 a381
Reposted fromhaildiscordia haildiscordia
21:26
Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią.
21:24
0147 4346
Reposted fromTLC2 TLC2
21:18
Gwiazdy są piękne, ale nie mogą w niczym uczestniczyć. Wiecznie muszą się tylko przyglądać. To jest kara nałożona na nie za coś, co zrobiły tak dawno temu, że żadna gwiazda nie wie już, co to było.
— Peter Pan - James Matthew Barrie
Reposted fromwedrujacy wedrujacy
21:15
0278 7890
Reposted fromTLC2 TLC2
21:15
0286 5b59
Reposted fromTLC2 TLC2
21:12
0333 b7df
Reposted fromshinyblackball shinyblackball
21:12
0338 3e35
Reposted fromlordfish lordfish
21:09
0376 59b3
Reposted frommadamee madamee

November 11 2013

11:11
Niewiele rzeczy tak bardzo oszukuje jak wspomnienia. 
— Carlos Ruiz Zafón; "Cień wiatru"
Reposted fromin-flagranti in-flagranti
11:10
Od czekania dusza rdzewieje.  
— Carlos Ruiz Zafón; "Cień wiatru"
Reposted fromin-flagranti in-flagranti
11:08
3236 9746 500
Reposted frommartynkowa martynkowa
11:03
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viaweruskowa weruskowa
11:02
- Idę wziąć prysznic.
- Dobrze.
- Ty idziesz razem ze mną.
- Lepiej.
— Iron Man 3
11:01
Alkohol pomaga usunąć stres
bieliznę, biustonosz i masę innych zmartwień
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl